Graag een filter selecteren!
Deze blog is gedeeld!
Deze blog is geliked!
Toegevoegd aan vergelijklijst!
Toegevoegd aan prijs-alert!
Toegevoegd aan nieuwsbrief!
Laden
menu-bar Categoriëen

Uitvaartverzekering vergelijken voor crematie of begrafenis.


Het is voor de nabestaanden vaak erg moeilijk om een passende uitvaart te verzorgen. Op een moment waarop je eigenlijk alleen maar wilt rouwen, moet je ook nog eens de uitvaart organiseren. Het maken van de juiste keuze is op een dergelijk moment erg moeilijk.

Een uitvaartverzekering, meer dan alleen maar geld! Bij een uitvaartverzekering wordt vaak in eerste instantie aan de financiën gedacht. Maar een uitvaartverzekering is zoveel meer dan dat. Een uitvaartverzekering zorgt voor rust en biedt de nodige hulp aan de nabestaanden bij het overlijden van een dierbare. Je kunt met een uitvaartverzekering een bedrag laten vrijkomen, zodat de nabestaanden de uitvaart kunnen organiseren. Je kunt er echter ook kiezen voor een uitkering in natura, hiermee ontlast je de nabestaanden. Een uitvaartverzekering is de perfecte hulp die je de nabestaanden kunt geven.

Een uitvaartverzekering, wat is dat nu precies? Het overlijden van een dierbare heeft niet alleen emotionele, maar ook financiële gevolgen. Een begrafenis of een crematie kost geld in 2012 was de gemiddelde prijs van een uitvaart rond de 6500 Euro. Niet iedereen heeft een dergelijk bedrag liggen om een uitvaart naar de wens van de overledene te organiseren. Een uitvaartverzekering biedt hier dan ook een goede uitkomst. Door een kleine verzekeringspremie per maand te betalen ben je al goed verzekerd. Door een uitvaartverzekering hebben vooral de nabestaanden geen financiële problemen voor het organiseren van de uitvaart.

Een uitvaartverzekering, voor wie? In feite is een uitvaartverzekering voor iedereen geschikt en ook aan te raden. De twee belangrijkste redenen om een uitvaartverzekering af te sluiten zijn: Zo zorg je ervoor dat de nabestaanden niet in de financiële problemen komen bij het organiseren van de uitvaart. Je kunt de nabestaanden het organisatorische gedeelte van de uitvaart uit handen nemen. Ruime 90% van alle Nederlandse volwassenen zien het als een hun morele plicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Sommige verzekeraars laten alle vormen van geloven toe. Of je nauw Christen, moslim of jood bent, een verzekeraar mag je niet uitsluiten op basis van jouw geloof. Er bestaan wel gespecialiseerde uitvaartverzekeraars die alleen voor een bepaalde geloof uitvaart regelen. Veel moslims en joden willen graag eigen begrafenis in hun moederland waar zij zijn geboren. Leg jouw wensen alvast vast in afspraken met een verzekeraar. Zo kun je transportkosten van een lijkenkist per vliegtuig reduceren.

Uitkeren in kapitaal: Is een polis afgesloten op basis van een uit te keren bedrag bij het overlijden van de verzekerde, dan krijgt de erfgenaam of nabestaande een bepaald van tevoren vastgelegd bedrag. Met dit bedrag kan hij of zij dan de uitvaart bekostigen. Voordeel kapitaal uitkering: Je kunt het uitgekeerde bedrag vrij besteden en de uitvaart regelen zoals jij denkt dat de overledene het zou het hebben gewild. Nadeel kapitaal uitkering: Je moet de hele uitvaart zelf organiseren, en dat terwijl je eigenlijk alleen maar wilt rouwen.

Uitkeren in natura? Is er sprake van een uitkering in natura, dan wordt er een pakket aan diensten uitgekeerd. Deze diensten zijn in de polis beschreven. Je kunt afwijken van diensten die zijn genoemd in de polis, dit moet dan apart worden gefactureerd. Voordeel uitkering in natura: De organisatie van de uitvaart wordt voor een groot del uit handen genomen van de nabestaanden. De uitvaart wordt in grote lijnen georganiseerd zoals jij dat ook gewild zou hebben. Nadeel uitkering in natura: Het vrij gekomen bedrag kan alleen voor de uitvaart worden gebruikt!