Studenten zorgverzekering

Zorgverzekering verplicht
In Nederland ben je vanaf je 18de verplicht om een zelfstandige zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor zat je bij je ouders of verzorgers op de polis. Veel medische zorg is dan verzekerd, en dat scheelt je een hoop geld. De meeste verzekeraars bieden voor studenten een speciale studenten zorgverzekering aan. Bij dit soort verzekeringen ben je goedkoper uit, maar ben je toch gedekt voor allerlei medische onkosten. Deze studentenpremie is goedkoper, omdat studenten minder zorg nodig hebben dan andere wat andere zorgverzekeringen dekken. Net als voorgaande jaren gaan er ook in 2014 verschillende zaken veranderen. Het verplichte eigen risico wordt met tien euro verhoogd naar een totaal van 360 euro. Daarbij komt de compensatie van het eigen risico voor chronisch zieken te vervallen. Het is nog niet duidelijk op welke manier dit wordt gecompenseerd. Er zijn nog een aantal inhoudelijke veranderingen op het gebied van psychische zorg. Vergoedingen voor thuisdialyse en vacuümtherapie worden eveneens op een andere wijze vergoed. Tot slot zal de zorgtoeslag in 2014 lager uitvallen. Houd hier dus rekening mee.

Studenten en zorgverzekering
Een bijzondere groep cliënten van zorgverzekeraars is naast 65+’ers de studenten. Uit onderzoeken en ondervragingen is gebleken dat studenten vaak minder goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten ten aan zien van hun zorgverzekeraar. Verder blijkt dat slechts twee derde van de studenten weet wat een eigen risico precies inhoudt. Bovendien moeten studenten meer nog dan anderen op de kleintjes letten. Het valt niet mee om inkomsten en uitgaven in balans te houden. Het zou daarom logisch zijn bij een zorgverzekering te kiezen voor de verzekeraar met de laagste premie. Als je als student alleen een basisverzekering wilt, zou dat inderdaad de beste keuze zijn. Denk je zorgkosten te hebben die buiten het basispakket vallen, denk aan tandartskosten, dan heb je een aanvullende verzekering nodig. Als jongere ben je meestal fit en gezond, dat aanvullende pakket hoeft dan niet het duurste pakket te zijn. Stem de aanvullende verzekering af op wat je nodig denkt te hebben, niet meer en niet minder.

Studenten zorgverzekering
Maar er zijn ook verzekeringen die afgestemd zijn op de eisen van de student, de zogenaamde studentenzorgverzekering. Een studenten zorgverzekering is niet alleen een marketingterm, het bestaat wel degelijk. Er is door verzekeraars onderscheid gemaakt tussen studenten en andere zorgbehoevende mensen. Doorgaans hebben studenten namelijk weinig zorg nodig. Dit zorgt er dus voor dat de premie van de studenten zorgverzekeringen lager kunnen zijn dan de premies van andere zorgverzekeringen. Daarnaast zijn studenten een erg interessante doelgroep voor verzekeraars. Aangezien mensen niet vaak van zorgverzekering veranderen, hebben verzekeraars goede klanten aan ons wanneer studenten eenmaal zijn ingeschreven. De studentenzorgverzekering is niet enkel een goedkope zorgverzekering, ze is een pakket op maat van de student. Dit wil zeggen dat ze gebaseerd is op de zorg die het meest gebruikt wordt door studenten. Zo zorgt ze voor een invulling van je behoeften die je echt nodig hebt. Je betaalt niet voor zorg die je wellicht nooit zal vragen, maar enkel voor zorg die door de meeste mensen in jouw situatie gebruikt wordt. De lage prijs is het tweede deel van de studenten zorgverzekering dat je op maat van de doelgroep kunt beschouwen. Aangepast aan een publiek met beperkte financiële middelen. Vaak zijn studentenverzekeringen ook online verzekeringen. Dit helpt om de kosten te drukken en het past mooi in het plaatje van de hedendaagse student die nagenoeg alles via de digitale weg regelt.

Er zit ook verschil qua prijs tussen de verschillende aanbieders van studenten zorgverzekeringen. Er kan veel geld bespaart worden met het kiezen van een goedkope zorgverzekering Elk jaar wisselen ongeveer 6% van de Nederlanders van hun zorgverzekeraar. Studenten hebben ook het recht om van zorgverzekering te wisselen. Dus aarzel niet!