Uitvaartverzekering informatie

November 8, 2016 door admin in de categorie blog

Wanneer er iemand in uw leven overlijdt is dat altijd een droevige gebeurtenis. Bij een uitvaart wil iemand ook niet denken aan al die kosten van de uitvaart. Toch komen er wel heel wat kosten bij kijken en is het ook mogelijk om voor uw eigen of uw partners uitvaart te verzekeren met de uitvaartverzekering.

Wat is nu precies een uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering kan iemand zich voor een vast bedrag verzekering waarmee de uitvaart van de verzekerde persoon kan worden betaald. Meestal ligt dit vaste bedrag tussen de vijf en tienduizend euro. Het is ook mogelijk om bij een uitvaartverzekering meer te verzekeren dan tienduizend euro. Sommige mensen willen van hun uitvaart een hele happening of zelfs een groot feest maken. In deze gevallen komen er nog veel meer kosten bij kijken. Door een hogere uitvaartverzekering te nemen worden al deze kosten gedekt door de verzekeraar.

Een uitvaartverzekering word ook vaak een begrafenisverzekering genoemd. We kunnen goed begrijpen dat mensen dit zo noemen maar tegenwoordig is een uitvaart veel meer dan een begrafenis alleen. Ten eerste worden er ook heel wat mensen gecremeerd en niet begraven, een uitvaartverzekering dekt ook crematie. Ook dekt een uitvaartverzekering eventuele kosten van rouwkaarten en een artikel in de krant.

Natura-uitvaartverzekering

Het is ook mogelijk een bepaald gedeelte van de uitvaart te verzekeren zonder een vast bedrag. Dit houd in dat deze gedeelte van de uitvaart word vergoed, wat de kosten ook mogen zijn. Vaak is het niet mogelijk om met een natura-uitvaartverzekering uitbundige begrafenissen te verzekeren. Vaak is het zo dat het om een grafkist gaat en de kosten van een begrafenisondernemer. De grafsteen, begraafplaats, rouwkaarten en een eventuele advertentie in de krant komen voor eigen rekening (overgebleven partner of kinderen).

De premie die u moet betalen

Voor de lagere inkomens in het mogelijk om minder premie te betalen voor een uitvaartverzekering. Ook is het zo dat voor het bepalen van de premie de verzekeraar kijkt wat de toestand van de verzekerde is. Wanneer iemand op sterven ligt, is een uitvaartverzekering soms niet meer mogelijk of de premie is dan verschrikkelijk hoog. We kunnen begrijpen dat een jongen van 19 jaar nauwelijks premie hoeft te betalen, de verzekeraar gaat er immers niet vanuit dat deze jongen binnenkort ter overlijden komt.

Waarom zou iemand een uitvaartverzekering willen afsluiten

De uitvaartverzekering is nog vrij jong, vroeger bestond er niet zo iets als een uitvaartverzekering. Het is dan ook lastiger om te bepalen of een uitvaartverzekering wel enig nut heeft. Het is ten eerste natuurlijk een moeilijk onderwerp, uw eigen uitvaart verzekeren. In de tegenwoordige maatschappij is het nog even wennen, persoonlijk vind ik het ook nog een raar idee om mijzelf te verzekeren voor mijn uitvaart. Maar aan de andere kant neemt de verzekerde heel wat zorgen van de schouders van zijn of haar kinderen af. Want wanneer een dierbare overlijdt is het voor de kinderen al moeilijk genoeg om alles te regelen, laat staan alle kosten. Een uitvaartverzekering zorgt er dan voor dat de overgeblevenen wat meer rust hebben wat de kosten betreft. Of het financieel voordeliger is om een uitvaartverzekering af te sluiten is nog maar de vraag. Verzekeraars kunnen vrij goed bepalen wat de kosten zijn en wat het oplevert in geval van een uitvaartverzekering. Ook is het zo dat mensen vaak pas op oudere leeftijd een uitvaart verzekering afsluiten, hierdoor is de verzekeraar nog beter in staat de gemiddelde lengte van de overgeblevene levensduur, de kosten en de premie te bepalen. Naar mijn mening is het beter om zelf geld opzij te zetten voor het betalen van uw of uw partners uitvaart.

Het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering worden overgebleven lasten van een partner financieel ondersteund na het overlijden van één van de kostwinners. Met een uitvaartverzekering word enkel en alleen de uitvaart tot zekere mate vergoed. Wees er daarom van bewust dat een overlijdensrisicoverzekering niks te maken heeft met de uitvaart van de overledene. Het is allemaal al moeilijk genoeg als je een dierbare moet verliezen, als je vervolgens er ook nog eens moet achter komen dat u verkeerd verzekerd bent, word het een nog moeilijkere situatie dan nodig is.