Overlijdensrisicoverzekering

November 8, 2016 door admin in de categorie blog

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die u kan afsluiten om er voor te zorgen dat u niet in financiële problemen komt wanneer bijvoorbeeld uw partner komt te overlijden. Bij het afsluiten van deze verzekering word er van te voren een vast bedrag bepaald. Dit bedrag wordt uitgekeerd wanneer de persoon die de verzekering heeft afgesloten komt te overlijden. In de meeste gevallen wordt dit van te voren bepaalde bedrag betaald aan de partner van de overledene.

Wat houd een overlijdensrisicoverzekering nu precies in

In de meeste gevallen word de overlijdensrisicoverzekering samen met een hypotheek afgesloten. Als man en vrouw beslissen om samen te gaan wonen sluiten ze een hypotheek af. Vaak is het dan ook zo dat ze ook direct een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dit is om te voorkomen dat de partner van de overledene niet voor financiële problemen komt te staan wanneer zijn of haar man/vrouw sterft. Het bedrag wat van te voren vast wordt vastgesteld wordt uitgekeerd om een eventuele resterende hypotheek schuld af te lossen. De overgebleven hypotheekhouder is er vaak niet toe in staat de hypotheeklasten zelf te dragen en af te lossen, dit is dan vaak de rede waarom men een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Deze zekerheid kost al snel honderden euro’s per jaar. De overlijdensrisicoverzekering is vaak niet standaard bij de meeste hypotheekvormen opgenomen, dit moet u er dan nog extra bij nemen. Bij sommige hypotheekvormen is deze verzekering wel bij inbegrepen. Dit is bij een kapitaalverzekering en een spaarhypotheek, hierin is de overlijdensrisicoverzekering altijd standaard in opgenomen.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Er zijn twee verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Het is altijd goed om deze twee soorten goed met elkaar te vergelijken. Door deze twee grondig te bestuderen kan u de juiste keuze maken en komt u later niet voor problemen te staan

een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden

Bij een levenslange kapitaalverzekering is er geen vaste eind datum vastgesteld. Met deze overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat u er zeker van bent dat er geld word uitgekeerd wanneer uw partner te overlijden komt. Met een levenslange kapitaalverzekering betaald u wel meer premie dan met een tijdelijke kapitaalverzekering. Dit is omdat deze verzekering pas afloopt totdat de verzekerde persoon daadwerkelijk overlijd. Met een levenslange kapitaalverzekering wordt vaak ook de uitvaart van de verzekerde vergoed, plus eventuele overige kosten.

een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden

Bij een tijdelijke kapitaalverzekering is er wel sprake van een vaste eind datum. Wanneer de verzekerde overlijdt tijdens de verzekerde periode wordt er netjes uitgekeerd. Maar wanneer de verzekerde overlijdt, en ondertussen is de verzekering afgelopen, zal er niks worden uitgekeerd. Vaak wordt een tijdelijke kapitaalverzekering samen met een hypotheek afgesloten. De eind datum wordt dan bepaald door te kijken wanneer de hypotheek volledig is afbetaald. Mocht de verzekerde overlijden, en er is nog hypotheekschuld voor zijn of haar partner, dan krijgt de partner van de overledene financiële ondersteuning met het aflossen van de hypotheekschuld

Hoe hoog moet uw verzekerd kapitaal zijn

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering moet er worden bepaald voor hoe lang (de looptijd) u de verzekering wilt afsluiten en voor welk bedrag (kapitaal) u uw verzekering wilt afsluiten. Wat kapitaal betreft zijn er drie verschillende vormen om af te sluiten bij uw overlijdensrisicoverzekering.

Een gelijkblijvend verzekerd kapitaal

Bij een gelijkblijvend verzekerd kapitaal blijft het verzekerde kapitaal de gehele looptijd gelijk. Als u kiest voor deze vorm van kapitaal bij een overlijdensrisicoverzekering bent u er van verzekerd dat u recht heeft op een vast kapitaal tijdens de looptijd van uw verzekering.

Een lineair dalend verzekerd kapitaal

Bij een lineair dalend verzekerd kapitaal wordt bij het afsluiten van de verzekering een vast bedrag afgesproken waarmee het kapitaal iedere periode daalt. Dit bedrag word zo berekend dat aan het einde van de looptijd het kapitaal op 0 staat.

Een annuïtair dalend verzekerd kapitaal

Bij deze vorm van verzekerd kapitaal word er rekening gehouden met de hypotheekwaarde, hiermee word een annuïtair dalend verzekerd kapitaal ook samen mee afgesloten. Wanneer de hypotheekschulden dalen, dan daalt het verzekerde kapitaal mee. Het annuïtair dalend verzekerd bedrag daalt ieder jaar met hetzelfde geld bedrag als de hypotheekschuld.

Keuring en gezondheidsverklaring

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering wordt van te voren een keuring gedaan om te zien hoe het gesteld is met de gezondheid van de verzekerde. Dit doen alle verzekeringsmaatschappijen om te bepalen hoe het met iemand zijn gezondheid is gesteld. Dit doen ze omdat hiermee ook gedeeltelijk de premie wordt bepaald. Wanneer iemand ernstig ziek zal die persoon ook veel moeilijker een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten, dit is omdat veel verzekeraars niet willen dat ze op korte termijn al veel geld moeten uitkeren.

Verschillende soorten premie bij een overlijdensrisicoverzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering kunt u kiezen tussen verschillende soorten van termijnen om premie te betalen. Dit kan per maand zijn maar ook per kwartaal of jaar. Er is ook nog een andere optie en dat is om te kiezen de premie per koopsom te betalen. Dit is voor veel mensen geen verstandige optie omdat men dan ineens voor financiële moeilijkheden kan komen te staan. Want als u voor premie afbetalen met een koopsom kiest bestaat er de kans dat u ineens een hele hoop premie van meerdere termijnen tegelijk moet gaan betalen. Voor veel mensen is het dus verstandig om te kiezen voor kortere termijnen zoals bijvoorbeeld een maand of kwartaal. Wanneer u daarvoor kiest heeft u een goed overzicht over de betaalde premies en de premies die u nog moet gaan betalen en komt u niet in eens voor financiële verassingen te staan.

Wilt u ook misschien info over uitvaartverzekeringen