Basisverzekering vergelijken

Op 1 januari 2006 is de oude Ziekenfondswet vervangen en de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. Daarmee is er een eind gekomen aan het onderscheid tussen mensen die verzekerd waren op basis van de Ziekenfondswet en de zogenaamd particulier verzekerden. Nu is er één verzekering tegen ziektekosten voor alle ingezetenen van Nederland. De Zvw wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. De verzekering op basis van de Zvw komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tussen jou en een verzekeraar. Het is dus geen sociale verzekering meer, maar een privaatrechtelijke schadeverzekering. De overheid heeft hier bewust voor gekozen met als doel meer concurrentie tussen de onderlinge zorgverzekeraars. Deze concurrentie moet ertoe leiden dat de zorg zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk plaatsvindt.

Acceptatieplicht
Voor zorgverzekeraars geldt de zogenaamde acceptatieplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn om met iedereen die in hun werkgebied woont en een zorgverzekering wil afsluiten, dit ook moeten doen. Je mag met andere woorden niet door de zorgverzekeraar geweigerd worden vanwege uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand. Selectie op medisch risico is dus niet toegestaan. Ook als je op het moment dat je een verzekering wilt afsluiten al zorg nodig hebt, moet de zorgverzekeraar jouw aanvraag voor een zorgverzekering accepteren. Deze acceptatieplicht geldt voor alle zorgverzekeraars die werken in de provincie waar je woont.

Er geldt geen acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar die jouw zorgverzekering beëindigd heeft vanwege fraude of vanwege het feit dat je de premie niet betaald. In dat geval heeft de zorgverzekeraar het recht (niet de plicht) om je na de beëindiging van de zorgverzekering vijf jaar lang te weigeren. De acceptatieplicht van de andere verzekeraars blijft bestaan. In de vijfjaarsperiode zal je dan dus bij een andere zorgverzekeraar een verzekering moeten aanvragen.

Basisverzekering vergelijken
De basis zorgverzekering is bij iedere zorgverzekeraar precies hetzelfde en dit betekent dat je dus niet hoeft te kijken naar de vergoedingen waar je recht op hebt bij het maken van je keuze voor een nieuwe zorgverzekeraar als je alleen een basis zorgverzekering wilt. Je hoeft dan enkel te kijken naar de premiebedragen om een goede keuze te maken. Door de premie van je basisverzekering te vergelijken kun je veel geld besparen. Je basisverzekering vergelijken is niet alleen handig voor de prijs, maar er zit natuurlijk ook verschil qua service tussen de verzekeringsmaatschappijen. Kortom: je basisverzekering vergelijken is gewoon heel handig!

Wat wordt gedekt?
Bepaalde zorg wordt vanuit de basis zorgverzekering geheel vergoed, terwijl andere zorgkosten eerst vanuit je eigen risico worden betaald. In 2014 worden de volgende zorgkosten vergoed vanuit de basis zorgverzekering:

 • Een opname in een ziekenhuis.
 • Afspraken bij de huisarts.
 • Vervoer naar het ziekenhuis
 • Tandheelkunde voor personen tot de leeftijd van 18 jaar.
 • Medicijnen en geneesmiddelen.
 • Verloskundige hulp en kraamzorg.
 • Behandelingen die in een ziekenhuis worden uitgevoerd door medisch specialisten.
 • De eerste 5 behandelingen bij een instelling voor psychologische hulp, eigen bijdrage van 20 euro per behandeling.
 • Spoedeisende hulp internationaal, het geldende tarief in Nederland.
 • Therapievormen voor chronisch zieken, vanaf de twintigste behandeling.
 • Therapievormen voor personen tot de leeftijd van 18 jaar.

Aanvullend gedeelte
Naast de basisverzekering is er ook nog een aanvullend gedeelte. Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering tegen de zorgkosten die niet zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht maar wel raadzaam. Er kunnen onverwachte kosten ontstaan als je gebruik moet maken van voorzieningen die niet blijken verzekerd. De zorgkosten die bij een aanvullende verzekering worden vergoed, verschillen per zorgverzekeraar. Meestal kan je bij jouw zorgverzekeraar ook uit diverse pakketten kiezen, waarbij er verschillende zorgkosten vergoed worden. Voordat je een aanvullende zorgverzekering uitkiest, is het belangrijk na te gaan hoeveel je hiervoor moet betalen en welke zorgkosten je hiermee extra verzekerd.